Service Portal

Service Portalen är en ny feature som möjliggör att kunna få en överblick, rapportera och se status på enheten som har en Panel.
Större kunder kan även överblicka sin maskinpark och se information, beräkningar och felrapporteringar.

Systemet består utav

  • Panelgränssnitt på enheten
  • Enheten/MFP skickar data om status till systemet för snabb återkoppling och eventuella åtgärder som behövs
  • Administrationsgränssnitt möjliggör övervakning och information om alla enheter i sitt företag
    • Kostnad, förbrukning, problem, beställningar
  • Snabbar upp felsökning och åtgärdstiden då snabbare återkoppling ges