Utrullning av Kommunhusen i Kristianstad

Hej,

Nu är det spikat vilka datum som kommer gälla på kommunhusen.

Kommunhuset leverans:

10/1 Utbildning av internservice

12/1 leverans 22 maskiner Rådhuset.

13-14/1 installation av maskinerna.

 

Östra kommunhuset

26/1 leverans av 15 maskiner

27-28/1 installation

29-30/1 utbildning

Jag kommer att se till att det kommer leveranser av maskiner i slutet av nästa vecka till båda kontoren för uppstart. Under kommunens flik på intrat ligger infon med ipnummer osv för uppstarterna.

 

Ha det bra,

 

Mikael