Det kommer en lag som börjar gälla 2018-04-28 (GDPR). Det är en lag som ersätter PUL och är en klar skärpning av hur personuppgifter lagras och hanteras. För oss innebär det stora möjligheter till extra affärer både för Cloudscan och olika säkrautskrifter samt maskinkrypteringar. Jag skulle vilja veta om det finns någon/några som är intresserade av att tillsammans med mig jobba med vad vi kan/behöver göra för att delvis hjälpa våra kunder med GDPR utifrån vårt område men även vad vi själva måste göra internt för att följa GDPR. Bötersbeloppen är gigantiska 20miljoner Euro eller 4% av årsomsättningen det som är det högsta beloppet

 

Min tanke är att sätta ihop 2 grupper:

 

Grupp 1.

GDPR mot våra kunder (säljperspektiv)

  • Cloudscan
  • Säkra utskrifter
  • lagring av scannade dokument OSV

 

Grupp 2

GDPR för oss internt som företag.

  • Lönesystem
  • Bokföring
  • Evatic
  • Serviceportalen OSV

Jag vill gärna veta under dagen vilka som vill vara med så jag kan planera vidare.